”Alla är vi olika”

Vi bedöms efter samma referensvärden, vi får våra diagnoser efter samma referensvärden. Vi bedöms efter samma mall, så länge vi är människor. Det finns en variation, men den gör ingen helt unik.
Vi är alla olika är den vanligaste ursäkten för att man inte sköter sin diabetes. En del hävdar med bestämdhet att kolhydrater är nyttigt, med samma motivering.

Att använda blodsockermätaren för att kolla vad man äter, är ingen given lösning. Mät innan mat och en och två timmar efter. Det är ett sätt som kommer att ge samma svara för alla. Alla är vi lika, men vi kan vara olika sjuka. En som är friskare kan tåla mer än en som är svårt sjuk.

Två faste värden över 7,0 mmol/L och man är diabetiker och alternativet. två värden över 11.0 mmol/L, vid glukos belastning, vilket också gör att man har diabetes. Man gör om samma prov vid olika tillfällen. Efter att vi blivit diabetiker, efter samma bedömning blir vi inte olika.

Den Olydiga

Lämna ett svar