Åsikter och fakta

Att tro och tycka, kan inte bli annat än åsikter. Det krävs mer om man använder sig av fakta, men tyvärr verkar det bli svårare och svårare att skilja.

Faktafrihet, när man tycker man har rätt till en egen uppsättning fakta och man även är beredd att fara med osanning, för att uppnå ett mål. Då blir det orimligt och det är ingen ovilja från min sida, att jag tar bort all sådan text. Det är viktigt att våga stå för det man gör.

Åsikter har inget med fakta att göra och kan innehålla vilka orimligheter som helst och man kan ändra dem med en diskussion, till skillnad från fakta som måste motbevisas. Det hjälper inte med åsikter för att välta fakta.

Skriver en bok som ger sken av fakta och kunskap, när det enbart är åsikter och personliga åsikter. När man säger emot är man framstegs fientlig och förstör. Trotts att jag vet kunskapsmässigt att det inte stämmer.

Nu får jag lägga mer jobb, på detta än vad jag tänkt och det kommer text med referenser och skriven efter vetenskaplig tradition. Halvsanningar och rena lögner snurrar runt på nätet just nu och tyvärr är det något som måste hanteras. Jag har gäster just nu, sedan har jag 24 timmar varje dag att lägga på detta. För nu har jag fått nog, man taggar mig och sedan ber man mig att inte svara, för jag inte håller med.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Lämna ett svar

Stäng meny