Att bli "doktor"

Jag har en dröm.

Det känns helt riktigt att börja med ett känt citat, för det jag har en plan på att börja med, är lite i vansinnigaste laget, även för mig.

Jag har en icke avslutad doktorandutbildning i mitt förflutna, nu har jag insett att det finns ett behov av att ta upp kampen, även på den akademiska arenan. Nu kommer jag behöva hjälp, för jag vill göra det man kallar retroperspektiv (tillbaka blickande) studie, på LCHF och diabetes. För att klara det här, har jag två små problem, att lösa, att hitta en handledare (professor), som vågar släppa in mig, sedan gäller det att tillräckligt många, LCHF ätande diabetiker vågar lita på mig.

Det här kommer inte hända i dag eller morgon, men det ligger på min, att göra lista. Man kan genom att använda journaler från läkarbesök, visa utveckling över tid, vilket ger en möjlighet att visa att det är tryggt att äta LCHF, som diabetiker. En annan vinkling kan bli, att med hjälp av teknik mäta upp dygns kurvor över hur blodsocker fungerar, hos en som äter LCHF. Tanken från min sida är att använda akademikerns verktyg, för att engång föralla visa att kost är väldigt viktig för hälsan, hos oss med diabetes.

En sak är säker, detta kan jag inte göra själv, utan det kommer kräva att många litar på mig. Jag är inte själv alltid så övertygad, att det skall gå men jag hoppas. Jag är inte så intresserad av en titel, men jag inser att det kan vara väldigt användbart. Medicinen doktor på LCHF kost vid diabetes, hade varit kul, och skulle skaka en del akademikers liv, som en större katastrof. Jag tror jag känner rätt personer för att kunna göra det.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom.

Kommentera

Stäng meny