Att bota diabetes komplikationer med socker.

Man har ingen förankring i verkligheten som dietist, man behandlar gasteropares, med socker lösning. För patienten med en dåliga eller försenad magsäckstömningen, hjälper inte socker. Jag gillar Google och tycker ni skall använda den, men man måste dock vara försiktig, med vem som påstår vad.

Treatment

Treating gastroparesis begins with identifying and treating the underlying condition. If diabetes is causing your gastroparesis, your doctor can work with you to help you control it.

Detta citatet visar att dietister behandlar den underliggande orsaken som är diabetes, med mer socker, för patienten måste få i sig ”näring”. Jag vet inte vad det är för under som skall ske för att socker skall bli nyttigt för en diabetiker och ge ett lägre behov av insulin. Jag tycker det är så dumt att jag har svårt att skriva med små bokstäver och inte använda fetstil. Hur många dricker i dag näringslösning med socker, det vet jag inte. Jag känner en och det är en för mycket.
Det sorgliga är att vi är inte utanför allmänbildnings området, utan det räcker med en blodsocker mätare och kolla hur mycket insulin extra som krävs. Jag behöver ingen vetenskap i ryggen för att säga att detta skadar patienten. Den som fortsatt vill mata med socker, får presentera en artikel om att socker är livsnödvändigt i kosten,

Sök på ”essentiellt socker”, Google berättar då att vi inte behöver det i kosten, ni behöver inte de råden som en dietist ger i dagsläget, om ni inte vill bli sjukare. Detta gäller inte enbart diabetiker, då socker inte är livsnödvändigt för friska heller.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Lämna ett svar