Att vara Olydig

Diabetiker har kortare livstid.

Man vet att diabetiker inte lever lika länge, som icke diabetiker. Finns de ett behov av att det skall vara så, eller är vi lurade. Det finns ett enormt vinstintresse i att sälja medicin och all forskning är styrd av pengar. Ingen är intresserad av vår gräsrots lösning att ändra kosten till LCHF. Skulle man gå ut och jobba för vår kost hos alla diabetiker, skulle läkemedelsföretagen förlora stora summor. Helt givet kommer det ingen storskalig forskning på vår lösning, enbart mindre studier, som man kan bortse från genom att kräva en viss storlek för att de studier som skall tas med.

Jag tror att den enda lösningen är att jobba nerifrån och bli den ”olydiga” diabetikern, som inte köper råd, som enbart gynnar den som säljer läkemedel. Bitter och besviken är jag färdig med att vara, för nu jobbar jag hårt på att få till en ändring. Jag önskar enbart att vi var fler som orkade satsa lika hårt och jag har en Facebook grupp med mina vänner.

Problemet är att man måste utbilda sig själv och jobba gratis, men lyckas jag med detta, att vända diabetes vården, skall jag var nöjd.

De kost råd en diabetiker får idag höjer medicinförbrukningen och ökar riskerna för komplikationer. Behöver det verkligen vara så, att vården skapar storförbrukare av medicin, när man kan fixa att många blir helt utan behov av medicin och andra ”enbart” får en mycket lägre förbrukning av medicin.

Vi måste få läkare som arbetar för patientens bästa igen och inte bara lita på sitt receptblock.

Den Olydige Diabetikern Lars Lindblom

Kommentera

Stäng meny