Goda och onda

För mig är ord som goda och onda i text, signal ord. Signalen säger okunskap och det är en tydlig signal.

Jag vet att jag är en av dem som inte gör som vården säger och jag vet att jag indirekt är ansvarig, för den kaos som blir nu. Det är helt klart så att det måste finnas kunskap bakom det som görs och sägs. När det gäller bakterier, blir det beklämmande, när man delar in dem i onda och goda. På vilket sätt och hur hoppar man glatt över. Studier i bakteriologi, gör mig väldigt tveksam till denna indelning.
Patogena bakterier är bakterier som ger sjukdom och de borde då tillhöra det onda gänget. Men alla de andra är de då goda bakterier. Vi har cirka ett kg bakterier i magen. Man kan bära salmonella, som är en patogen bakterie i magen utan att vara sjuk, är då den opatogena salmonellan en ond eller god bakterie. Jag hade diskussion med en kostrådgivare, som hävda att goda bakterier hade tjockare skal. Jag har tittat mycket i mikroskop på bakterier, men förstår inte fortfarande. Nästan alla bakterier framkallar infektioner om de hamnar fel i kroppen, är de bara goda ibland eller är det egenskap man inte kan sätta på bakterier. Bakterier är bakterier och gör saker för att överleva själva, ibland blir det saker som ger oss fördelar och ibland kan samma bakterie döda, om den hamnar på fel ställe, eller i för stor mängd..

Att vara en duktig predikant och använda vanliga ord på ett sätt, som ger sken av kunskap är väldigt förrädiskt. När man gör en Bönbok, så är namnet ironiskt tvetydigt, för är det bara tron som skall fixa det. Det finns kunskap om bönor och det pågår ett EU projekt med forskning om ökad användning av bönor. SLU publicerar kandidat uppsatser och det är en bra källa till kunskap. Det är en text skriven under handledning, som en del av utbildningen. Det konstiga är att det inte tas upp onda och goda bakterier, de skrivs inte om resistent stärkelse. Legume food ger bra utdelning om man googlar.

Läs en bra text om bönor, som bygger på fakta (klicka på texten).

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Kommentera

Stäng meny