Insulin vid typ 2

En typ2 diabetiker har egentligen ingen brist på insulin, utan den har mer än nog. problemet är att insulinet har tappat sin effekt och kan inte göra det, som de skall. Kroppen är motståndskraftig mot insulin. Trotts detta så används insulin vid typ2. Förstahands valet bör alltid vara LCHF.
När man skriver ut insulin till typ2 så blir det oftast bara de långtidsverkande insulinerna som används typ Lantus eller något annat insulin som verkar över 24 timmar och bara behöver tas en gång per dygn. Tresiba som är ett insulin som verkar över tre dagar men ändå tas varje dag, är enligt min uppfattning ett sämre val.

När det gäller doserna så används ofta fasta doser och man ställer in insulinet. Sedan ändrar man i steg om två enheter och oftast enbart i samråd med diabetessköterskan. Tar man för mycket insulin då äter man, det är inte ovanligt att stöta på människor som matar sin insulin med socker, istället för att sänka dosen.

Man kan göra vården orolig och utmana deras kunskap, genom att dela dosen på två gånger per dygn. Gör man fel då blir felet mindre, eftersom man bara hanterar halva mängden insulin och det är aldrig längre än tolv timmar tills man kan korrigera att man tagit för mycket insulin. Alla sorter av insulin med 24 timmars effekt kan man göra så med (dock inte Tresiba). När man nu tar insulinet vid två tillfällen, då kan man gå vidare ett steg till och börja låta blodsockret styra hur mycket insulin man tar. Man måste då veta hur mycket varje enhet sänker blodsockret. För mig, gick det åt cirka 4 enheter, för att sänka blodsockret från 7.0 till 6.0 och den kunskapen använde jag för att bestämma hur mycket insulin jag tar. Jag har aldrig någonsin haft en känning och det bygger på att jag inte tar för mycket insulin.

Man börjar med att ställa in insulinet enligt vårdens råd, med de höjningar de säger. Tills man hittat den ”rätta nivån”, då delar man dosen i två en morgon och kväll, samtidigt som man gör det, börjar man ta hänsyn till blodsockret. Detta fungera bra om man äter LCHF och jag är inte säker på att det fungerar annars, samtidigt vet man vad som är en rimlig mängd per dygn.

Jag mäter blodsockret och det är 9.0. Jag vill aldrig under 3.o så jag tar bort 3.0 innan jag räknar på mängden insulin. Jag vill ha bort 6.0 och för att lyckas med det måste jag ta 4 enheter insulin x6, det gör att jag behöver 24 enheter. Nu vet jag att siffran 4 stämmer ganska bra men Titti behöver räkna med x5, för att det skall fungera. Det är inget svårt att räkna och då följer de insulin man tar behovet, man har. Detta gäller enbart typ2 med långtidsinsulin (24 timmars).

Metoden ger en viss fördröjning, men ger ett väldigt stabilt blodsocker. Äter man sig friskare, så sjunker insulinet automatiskt, när man inte behöver lika mycket längre. Får man en infektion i kroppen och får ett ökat behov, så höjs insulinet efter behovet. det är inte en optimalt att använda insulin till typ2, men det kan göra det enklare att få ordning på kroppen och må bättre. Fasta och LCHF är det som verkligen hjälper kroppen att komma i balans.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Bo L danielson

  Läst tidigare att personer över 80 år inte behöver så mycket insulin, utan kan minska insulinmängden allteftersom, och
  blodsockret håller sig stabilt runt 6!

 2. Jan_Å Johansson

  Intressant, har visserligen ganska okomplicerat med svängningar i blodsockret vid en dos lantus. Äter kortison och en hel del andra mediciner som komplicera det hela. Bokfört alla blodsocker insulindoser kolhydrater sen jag började med insulin 2010.
  Funderat ut en alogoritm som även tar hänsyn till kortisondos. Misstänker att jag är gasnka resistent mot insulin så jag lägger en faktorn x5,5 (högre än Lars o tittis) Kompensationen för kortison är med nuvarande dosering ca 12 IE insulin.

  Startade i morse med ett högt blodsocker så dagens dos kommer att bli hög, men jag räknar med att det skall stabilisera sig på ett par dagar får vi se.

  Äter LCHF enligt 16:8

Lämna ett svar