Ketoner är att bränna fett

Man hör så mycket om ketoner och hur fruktansvärda de är, dessa okunskapens monster, som ger ketoacidos. Tyvärr så kan vi inte bryta ner fett utan att det bildas ketoner, det finns tre sorter och de bildas alltid vid nerbrytning av fett.
Kroppen har två energikällor glukos och ketoner. Har man alltid mycket glukos tillgängligt i kroppen används det i första hand, då det måste hållas inom snäva gränser för att inte ge skador. Detta bör inte vara någon nyhet för den som har sockersjuka, som har egna sockertanter, vilkas uppgift är att hjälpa till att ha koll på blodglukosen, så den inte blir för hög (eller låg).
Ketoner som inte ställer till någon skada om man framkallat dem med fasta eller lågkolhydratkost, varnar vården för. Det finns nämligen ett tillstånd ketoacidos, som bygger på två saker insulinbrist och högt blodsocker (över 15.0). Detta är ett tillstånd som drabbar typ1, då det normalt är enbart dessa som kan få brist på insulin. Det finns beskrivet att typ2, som kan få en relativ insulin brist som kan ge samma resultat, dvs lägre insulin än vad man behöver och det är då insulin behandlade typ2.
Ketoacidos är en intern svält i kroppen. Man har massor av socker i blodet, men de kommer inte ur blodet, då det inte finns tillräckligt med insulin. Kroppens vävnader sänder en signal, om att nu behövs katastrof hjälp. Vi dör utan energi och kroppen ser inte allt socker som inte kommer fram beroende av insulinbrist. Levern sätter igång en stor produktion av ketoner, för att rädda vävnaderna. Tyvärr är det insulin som skall stoppa denna överdrivna produktion av ketoner. Ketoner i stor mängd gör blodet surt och kroppen försöker rätta pH genom att ventilera ut det sura via lungorna. Detta KRÄVER vård, för insulin fungerar mycket sämre i sur miljö, man ger därför massor av dropp, med insulin. Dessa ketoner beror på högt socker och brist på insulin.

Det finns en myt att det är större risk att få ketoacidos på LCHF kost, vilken blir ett stort feltänk. LCHF ger per automatik lägre blodsocker inte högre, Bristen på insulin blir större hos en som äter mycket kolhydrater om det glömmer att ta en spruta, med insulin. Större mängder kolhydrater ger en ökad risk, när man gör fel med insulinet. Nu rekommenderar man ofta att man skall ligga högre i socker, så man har marginaler mot känningar. Högt socker och inget insulin, var orsaken. Man larmar och beter sig konstigt, när det gäller ketoner när normal värde utan ansträngning fysiskt är upptill i 3.0 i ketoner. De som anstränger sig hårt utan att ha socker i kroppen kan ligga på värden strax över 7.0. Detta gör att ketoner, inte ger svar om det är ketoacidos, man måste mäta pH i artärblod, för att säkert veta. Nu så är det som alltid, så att det finns personer som hävdar att man kan få ketoacidos, vid normalt blodsocker. Jag och flera andra har letat efter beskrivningar av dessa fall. det verkar vara tomt.

Vanligaste orsak till ketoacidos idag är krånglande pump. Man har ingen depå av långtidsverkande insulin i kroppen när man har pump. Pumpen använder enbart snabbverkande insulin. Det går av den anledningen fort att få brist på insulin i kroppen. Man bör som pump användare ha en insulinpenna i reserv.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Gert Svensson

  Jag har hört om personer som använt väldigt strikt LCHF som epilepsibehandling som skulle fått Ketoacidos utan ha någon känd diabetes (och inget insulintillskott). Undrar om det är riktigt?

  1. Lars Lindblom

   Insulinbrist och högt socker, är de två bitar som skall till. En som går på en så striktdiet, som epileptikerna gör, har jag svårt att förklara varför det blir så. Den enda anledningen är om det är en typ1 som man inte har upptäckt, som har låga insulinnivåer. Ketoner ständigt borde inte göra att kroppen startar en skenande produktion av ketoner. Normalt startar det först vid 18.0 i blodsocker, men man brukar säga att risken börjar vid 15.0 i blodglukos. En som äter ketogenkost har inte höga blodsocker och kroppen godtar ketoner som energi.
   Jag kan inte riktigt se vad det skulle vara för mekanism, som utlöser ketoacidosen.
   Tidigare så upptäcktes ofta typ1 först när man fick ketoacidos, vid insjuknandet. Det är inte så längre annat än undantagsvis.

 2. Alla jag har läst om som har så kallad ”euglykem ketoacidos” har varit utsatta för svält och kräkninger vilket tyder på att det är saltbrist som utlöser att man mår illa och får acidos. Ketosen har man på grund av att man låter bli att äta kolhydrater.

Lämna ett svar