Lågt blodsocker

Helt tydligt måste, det till information. När man anger blodsocker, så anges det med två värden. Man har mätt på en större grupp friska och lite beroende på källa så skiljer det. 1170.se anger 4.0-6.0 som normalvärde fastande.

Vad är då så lågt värde, att man måste göra något, helt klart är det under det lägre värdet dvs 4.0 Personligen skulle jag bara äta som vanligt och inte någon panik åtgärd med socker i någon form, vid blodsocker på 4.0

När det gäller låga socker, som man måste ageras på då pratar, man om värden närmare 3.0 Det blir så fel när man agerar med panik på värden som 6.6 som så lågt, att man måste äta socker 6.6 är ett ”högt” värde.

Tyvärr blir LCHF en ganska extrem variant, när det gäller hur lågt man kan ligga i blodsocker och det är direkt kopplat till hur man mår. Många av de äldre som haft diabetes länge går väldigt långt ner i blodsocker på LCHF och mår bra. Har man problem med att ligga för lågt med typ1, är det alltid för mycket insulin och det är aldrig för lite socker.

Den Olydiga

Lämna ett svar

Stäng meny