Läs orden så ser du om det är REKLAM eller fakta

Snabb, snabbare, snabbast.
Bra, bättre, bäst.
Frisk, friskare, friskast.
Ny, nyare, nyast.

Om jag läser en text om mat så får jag en känsla av att styrkan på orden man använder ofta står i omvänd proportion till hur bra det fungera.

Skall jag beskriva LCHF, så blir det så här:
LCHF var en ny variant av ätande för mig, som gjorde att jag kände mig frisk och det var en snabb lösning på mina problem.

När man använder starkare former av samma ord, så blir budskapet ofta viktigare, än vad resultatet är av att följa rådet.
Den nyaste produkten vi har ger snabbast resultat och gör att du blir friskast. Den är klart bäst.

Den texten skrämmer mig och ger mig, ingen lust att prova. Jag har en form av reklam överkänslighet. Titta på ordvärdet i en text och se om den som skriver tar i eller om det verkar vara sakligt. Värdera de ord som används, för det ger en klar ledtråd om värdet av informationen.

Lämna ett svar