Man kan inte leva utan insulin

Ingen kommer att lyckas att överleva utan insulin. Insulin är ett måste för att man skall kunna överleva.

Hur man äter så har man behov av insulin och det finns två sätt att få insulin.

1.Kroppen producerar eget insulin.
2.Man tillför insulin som medicin.

Det finns en minsta mängd insulin man behöver för att leva. När en som inte har någon insulin produktion fastar, så behövs det en liten mängd insulin, som håller kroppens energi omsättning igång. Denna mängd insulin behöver kroppen alltid och får inte kroppen den mängden, då går det fort fel och man får ketoacidos.

När det gäller ketoacidos är det ett väldigt allvarligt tillstånd och den vanligaste orsaken idag är krånglande insulinpumpar. insulinpump är på många sätt en gåva, som underlättar livet, men det finns risker med tekniken också. En typ1 måste ha sitt insulin och med pump finns ingen reserv av långtidsverkande som skyddar och bromsar upp om tekniken sviktar. Pumpen jobbar enbart med snabbverkande insulin och doserar små doser hela tiden. Det kan inte och får inte krångla, för då går det fort fel. Denna basala dos av insulin måste alltid komma in i kroppen.

Bolusdos eller måltidsinsulin ges i samband med mat och skall hålla blodsockret jämt. Mängden av insulin skall motsvara det man äter. Här kommer den stora förändringen med att man äter lite kolhydrater, det krävs mycket mindre insulin. På sikt sjunker även behovet av basal insulin. Den som har pump skall ha en reserv lösning tillgänglig, så man kan spruta in insulin oberoende av pumpen. Pump användare måste enligt min mening ha CGM, som mäter blodsockret hela tiden och larmar om det händer något.

Nu är det tyvärr inte så enkelt andra hormoner ställer till det och ger varierande behov av insulin och infektioner ger ett större behov av insulin. Vissa läkemedel spökar också med insulin behovet.

Det finns bara en väg genom detta och det är att ha järnkoll på blodsockret. Man har ett evighets arbete framför sig, men mindre mängd kolhydrater ger mindre svängningar i blodsockret. Mindre svängningar, gör att det är lättare att få kontroll.

Att leva så man behöver mindre mängd insulin gör att man mår mycket bättre. Insulinet sopar bara problemet med blodsockret under mattan men löser inga problem, kosten löser problemet för den tar itu med orsaken till de höjda blodsockret.

Lämna ett svar

Stäng meny