Metformin kan ge problem

Från FASS:

Metabolism och nutrition:

Mycket sällsynta:

  • Laktatacidos (se avsnitt Varningar och försiktighet).
  • En minskning av absorptionen av vitamin B12 med sänkta serumnivåer har setts hos patienter som behandlats med metformin under lång tid. B12-brist bör övervägas vid fynd av megaloblastisk anemi.

Laktatacidos är en medicin förgiftning, det dör några personer varje år av den anledningen. Eftersom medicin utsöndras enbart via njurarna. Skall man inte ta medicinen om man har magsjuka eller är uttorkad. Man kan inte ta den om njurarna inte är friska. Kontrast röntgen innebär även ett behov av paus, från medicinen (metformin).

B12 kan man få brist av och det bör följas upp. Så bör även ske med njurarnas funktion. Detta skall en läkare klara själv, men det är inte fel att fråga. B12 brist tror jag personligen är ganska vanlig.

Lämna ett svar