Modifierad potatis

Jag blir helt matt, när verkligheten slår nya dumhets rekord. Det skall enligt de ”säkra” bönkällorna kommit en ny modifierad potatis, som innehåller mer resistent stärkelse. Detta innebär, att nu har man snart frikänt alla kolhydrater, hur långt kan man gå innan det tar stopp.

Jag undviker soja produkter helt för den stora risken att att få en produkt, som innehåller genmodifierad soja, som klara ett gift, Roundup (Glyfosat). Jag kommer även undvika en ”ny” potatis. Att man modifierar på det här sätt är långt från tanken att välja sunda naturliga råvaror, som är lokalt producerade. Det börjar mer och mer bli en ren snake oil, försäljning, bra mot allt, men okänt innehåll och verkningsmekanism.

Detta kan inte var ”forskningsfusk” då det inte finns forskning och sannolikt aldrig kommer att finnas enligt bönboken. Hur långt skall man släppa detta innan man säger STOPP.

Klicka och gå med i Olydiga Diabetiker 3.0, en grupp för ren LCHF.

Den Olydiga Diabetikern

Lämna ett svar