När bluffen (lögnen) är bättre än vetenskapen.

Att läsa vetenskaplig text ställer krav på den som läser, det ingår i hela idén med vetenskap, att det skall granskas och kritiseras. Nu har man lyckats skapa ett vetenskaps förakt, som kastar ut all vetenskap, utan någon urskiljning. Det är en väldigt farlig väg att gå, för vad skall ersättningen vara. Den som inbillar, sig att myter utan vetenskaplig underbyggnad, skulle vara bättre och tryggare, lever väldigt farligt.
Visst vet jag att jag är part i målet, med en veterinärmedicinsk utbildning. Jag är skolmedicinare och kommer att fortsätta vara det, men jag är inte en som utan motstånd följer med strömmen. Jag tar mig friheten att hålla på med källkritik och enbart hantera saker, jag själv vet stämmer. Inga titlar imponerar mig, då allt hela tiden faller tillbaka till, kan man bevisa det man påstår.

Man kan sänka nivån lika lågt som de, som lanserar bönor som något hälsosamt. Deras enda merit är att de är diabetiker och beviset finns inte och kommer sannolikt aldrig att finnas, då ”Big Pharma” inte kan ta patent på bönor. Man glömmer att nämna att det ligger stora pengar i att stöda bönor som en ”nyttig” produkt. Man glömmer att nämna att EU har investerat pengar i forskning kring bönor. Man glömmer att nämna att det pågår en drive för bönor, på bekostnad av röttkött.

Jag vet vem jag skulle be om pengar för att skriva positivt om bönor, det är inget svårt. Men mitt liv bygger inte på att tjäna pengar till varje pris. Jag har ett annat mål och det är att hjälpa så många jag kan att äta sig friskare.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Lämna ett svar