Reklam med kraft

Man kan bli rädd, när industrins sponsorspengar, räcker längre än vetenskap och kunskap. Man lyckades att få en högre medicinförbrukning och tjäna mer pengar än man annars skulle gjort.
Man kallade dålig kost för frihet och rättighet och fick stöd av ”sina” köpta patientföreningar, detta är ingen historisk händelse. Det pågår nu och tyvärr går det en klar linje genom allt, de som stöder dålig kost och mycket medicin, kallar sjukdomen diabetes och blir hysteriska, om man säger sockersjuka. Jag tycker inte ordet man använder om sjukdomen har någon större betydelse, om det inte var ett signal ord. Den som inte klarar att man säger sockersjuka, har som regel andra saker, som ger problem med sjukdomen.

Nu vet jag inte vilken gång i ordningen jag säger detta, minska kolhydrater och ta bort socker, så blir allt lättare. Det gäller all sockersjuka och även för dem som ”bara” har diabetes. Kunskapen att kost hjälper, är riktigt gammal och är ingen mode nyck och man måste vara väldigt rädd om traditioner och kunskap. Det finns inga snabb fix, det tar tid och det är jobbigt. Därför måste vi ge varandra stöd.

Den Olydiga Diabetikern

Lämna ett svar