Sockersjuka (socker fungerar inte…)

När socker inte längre fungerar, som en trygg energikälla. Så har man fått sockersjuka (diabetes). Nu blir det problem, för när inte socker fungerar, gör det inte all sockersjuka till samma problem och lösningen att inte använda socker som energikälla, blir väldigt omstridd.
Att man inte kan omsätta socker, är huvudproblemet och lösningen är enkel och självklar, kör på fett drift.

De som inte har någon insulin produktion, kommer alltid att behöva ta insulin, för att överleva. För att slippa att ta insulin behöver man ha en tillräckligt stor egenproduktion.
Den andra varianten där insulin inte verkar längre, får samma problem som den som har för låg insulin produktion eller ingen alls.
Nu kan man dela diabetes i en massa typer och man kan ha bägge problemen samtidigt och man kan ha en låg produktion av insulin kvar, som inte räcker till socker drift, fullt ut.

Begränsa socker och kolhydrater, gör alla sockersjuka friskare och mindre vård beroende. Friskare behöver inte innebära att man blir medicin fri. Blir man symtom och medicin fri, så kommer man ändå ha kvar problem med socker som energi till kroppen. De som inte har egen insulin produktion kommer att behöva mindre insulin och få bättre blodsocker kontroll.

Den Olydiga

Lämna ett svar

Stäng meny