Syntetiskt insulin en kopia.

Det insulin man använder idag är en kopia av det mänskliga insulinet. Det kallades humaninsulin, redan från början. Man lyckades med hjälpa av genmodifiering, få mikroorganismer att tillverka, en kopia av vårt eget insulin. Sedan har man efter detta, modifierat de ytterligare för att förbättra egenskaperna. Man tillverkar idag insulin, som på många sätt är bättre, än originalet. Man jobbar på att få längre verkningstid på det långtidsverkande och man är uppe i tre dygn nu (tresiba). Snabbverkande insulin är lika snabbt som originalet, men det som ger skillnaden där, är att kroppen ger sitt insulin direkt i blodet och vi ger det under huden. Ger man det insulin som tillverkas, direkt i blodet, har det samma snabba verkan som insulin som kroppen tillverkar själv. Det går så snabb, att man inte kan använda det, på de sättet. Vi kan inte ge det kontinuerligt, utan vi ger allt insulin, i en stor dos direkt och det skulle bli dödligt, om vi gjorde så i blodet. Har man klantat sig och fått väldigt högt socker kan man ge en normal dos rätt i en muskel och sänka blodsockret snabbare. Det är då vettigt att dela dosen i flera doser, så man inte får för lågt blodsocker i stället (Dr Bernstein Diabetes Solution).

När man har pump börjar man sakta närma sig, ett naturligt sätt att ta sitt insulin. Små mängder kontinuerligt och ökad mängd vid måltid, men det är fortfarande under huden. Nackdelen med pump, är att den är orsaken till de flest fall av ketoacidos idag, då den jobbar med korttidsverkande insulin. Ett stopp i pumpen och man har inget insulin alls, i kroppen efter en stund och ingen kan leva utan insulin.

Att man skall behöva äta kolhydrater, för att inte få ketoacidos, är en ren felaktighet. Det är brist på insulin som är orsaken. Man upptäckte tidigare ofta diabetes, genom att den som fick typ1 hamna i ketoacidos. Inget fel i kosten eller ändrad kost, bara brist på insulin. (Dr Bernstein).

Den som tror att typ1 är en egen sorts människor, som inte påverkas av vad de äter, är enbart idioter. Alla påverkas av vad de äter, ingen går fri från skadeverkningar av dålig mat.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Lämna ett svar