Trovärdighet

Vem säger att det är så?

Varför säger de det?

Finns en dold agenda (pengar /makt)?

Finns det vetenskapligt stöd?

Finns det insamlade data, som stöder?

Är det enbart åsikter?

Man kan bygga upp åsikter till falska fakta med hjälp av konspirations teorier, när man gör det, så är det lätt att visa att det är falskt. Det tar några timmar på Google, så kan man lät plocka ner, hela konstruktionen. Sök efter forskning och källor till de påstående som görs. Försök och se varför de görs och fundera på om det finns mer i bakgrunden. Den som letar hittar svaret.

Icke fakta baserade åsikter, kan väldigt snabb skada LCHF, otroligt mycket. När man ovan på de har mage att skriva, att vi jobbar för samma sak, blir jag rädd. Allt skall baseras på kunskap och helt klart skall de inte strida mot allt.

Jag sliter med att jag på ett sätt varit med att skapa ett monster. Ett monster som läser och hoppar på allt nytt. Nu är LCHF inget nytt och vi måste bara bevaka att de överlever detta.

Av den grunden tar gruppen Olydiga Diabetiker bort alla, som försöker marknadsföra bönor som en lösning.

Den Olyfiga Diabetikern Lars Lindblom

Lämna ett svar

Stäng meny