Världen är konstig

Som veterinär, har jag ett stort intresse för djur, det har varit ett bra yrke och stora mängder information passerar hela tiden. Nu när bönor kom upp som lösningen på alla problem så är det säkert vissa vetenskapliga institutioner som inte har synts tillräckligt mycket. Att säga att det inte bedrivs forskning på bönor är en LÖGN. Det pågår väldigt mycket forskning just nu, för det finns en önskan att man skall minska konsumtion av kött och äta mer bönor.
Agronomer forskar på bönor i Sverige (klicka på texten)

Det finns en tragisk bit i detta, de är bönans försvar och innehåll av antinutritionella faktorer (ANF), som man tar hänsyn till när man tar fram grisfoder, men inte när det gäller bönor till human konsumtion. Detta innebär inte att bönor är nyttigare för människor än grisar, detta är en vetenskaplig struktur fråga, mer parten av forskningen bedrivs av agronomer och i den gruppen finns det människor som kan djurfoder. Det finns inga läkare i systemet och läkare kunde kanske inte tillföra så mycket, då det inte läser om kost i sin utbildning. Man har byggt upp systemet på att det är veterinärer som kan mat, jag har en fem och ett halvt år lång veterinärutbildning och i den utbildningen ligger ett halvt år på livsmedel. Då räknar jag bar tiden på institutionen för Livsmedelshygien. Vi är inblandade i sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel och titeln Stadsveterinär skvallrar om att det är så.

Det faktorer som har betydelse för smältbarhet när det gäller bönor och påverkan på upptag av andra ämne, har studerats på gris. Man har försökt hitta den högsta gräns av intag av bönor som inte ger negativ påverkan. Man har då valt en speciell böna som har mindre ANF, den vit blommande åkerbönan och nått bra resultat. Man har medvetet styrt undan från andra bönor, som innehåller mer ANF. Beroende av vilka av faktorerna som är störst, så krävs det olika hantering, för att minska ANF.

Husdjursagronomerna har gjort ett bra jobb, synd att det samma inte gäller för bönor som mat till människor. Tittar man på vad som skrivs om att äta bönor som människa, så verkar det inte vara samma sak. Vi har ett starkt tryck från Vegan sidan att vi skall äta mer bönor och mindre kött och kanske inte det stora intresset att ta fram negativ information. Här kommer en bra text, som ändå inte når riktigt fram.
Kandidat arbete om ANF i bönor (klicka på texten)

Att det är ANF som påverkar vikt är helt givet och att det sannolikt att de påverkar blodsocker nivåerna, är nog också sant. Det blir en variant av att operera sin övervikt med en GBP operation med mat. Fördelen är att man inte behöver opereras, men nackdelen är att det kommer ge andra problem och kan inte var en evig lösning som kan fortgå. Det är i sig lättare att sluta äta bönor, än att försöka återställa vad en kirurg har skurit i. Men slutar man äta bönor är man tillbaka på ruta ett. Jag kan till nöds godta att man äter bönor, som en lösning på allt. Men jag kan inte god ta att man kallar det LCHF. LCHF är en lösning,som räcker i evig tid. Den är ingen häftig nyhet och den kommer att fortsätta att fungera, det kanske inte fixar saker fort, men jag vet att den hjälper.

Bruna bönor har vi en rätt i Sverige, som har fått två ingredienser beroende av ANF. Ättikan tar bort ANF i tillräckligt stor mängd och sirapen gör att vi kan äta bönor med ättika. Först hade jag tänk lägga ut en lista med länkar, men jag gav upp den tanken. Det finns för mycket öppen information, som man kan läsa direkt och jag tror inte ni är tillräckligt galna för att läsa tusentals sidor. Nu har jag även letat på icke öppna källor. Problemet är att det är veterinärer, som kan mest igen och de flesta av dem är inte intresserade av bönor. Jag har sett väldigt många djur på insidan, då jag i många år stått på slakteri och sett hur organ och slaktkroppar ser ut. För att sysselsätta mig försökte jag se vilken typ av foder de fått och jag hade oftast rätt. Nu kunde man titta i Facit genom att öppna magen. Jag har haft långa samtal med foderrådgivare och påverkat vad grisarna åt. Det är kul att vara nyfiken. De grisar inte växer på fungerar helt klart som bantningsmedel. Efter allt mitt läsande så hamnade inte bönor bland det jag kommer att äta, lika lite som en GBP var aktuell att säga ja till.

Den Olydiga Diabetikern Lars Lindblom

Kommentera

Stäng meny